Khóa c?a tay g?t Queen 03 GP

Posted by on November 11 2016View All Images
Please wait..
Album: Khóa cửa
Mã s?: Queen 03 GP - Olympia Group
Ch?t li?u: INOX 304
Ch?c nang: khóa c?a tay g?t dùng cho c?a chính, c?a phòng, c?a ban công, c?a toilet
B?o hành: 3 nam
B?o trì: 5 nam
Dùng du?c cho các lo?i c?a: c?a g?, c?a s?t, c?a nhôm, c?a ch?ng cháy...
Tiêu chu?n thân khóa: dùng thân Italy Standard – Backset: 30 x 85 mm; 45 x 85 mm; 60 x 85 mm
Yêu c?u d? c?a: chi?u ngang (d?y) và chi?u r?ng (sâu) c?a d? c?a có th? l?p d?t du?c: d?y 25– 50 mm; sâu = 50 mm
Quy cách b? tay: du?ng kính vung tròn x chi?u dài cánh tay: 55 mm x 144 mm
Sign in to comment on this image
Please login to do this action
Email:
Password:
Login Reminder